Voorwaarden Cursussen & Lezingen

U ontvangt uiterlijk twee weken voor aanvang van de activiteit een schriftelijke bevestiging. Mocht een cursus of lezing onverhoopt niet doorgaan dan wordt het door u betaalde bedrag, zonder inhouding van administratiekosten, teruggestort. De Stichting Ko van Dun Kunstgeschiedenis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de activiteiten. De op deze website vermelde gegevens kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn, zonder dat de stichting daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. In geval van wijziging worden de cursusdeelnemers zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 

Voorwaarden Reizen

U ontvangt uiterlijk zes weken voor vertrek, of zoveel eerder als mogelijk, een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Wacht dus met boeken van reis en verblijf tot u bericht hebt ontvangen.
De reizen zijn een activiteit waarvan de stichting Ko van Dun Kunstgeschiedenis uitsluitend het inhoudelijke deel verzorgt. Het vervoer en het verblijf zijn geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemers. De rondleidingen worden zoveel mogelijk door ons verzorgd. Ook regelen wij de entrees. Na afloop van de reis ontvangt u hiervoor een rekening.
Gaat een reis wegens omstandigheden niet door dan wordt het cursusgeld zonder inhouding van administratiekosten teruggestort. De eventueel door de cursist gemaakte kosten voor reis en verblijf kunnen niet op de stichting worden verhaald. Moet een cursist wegens overmacht annuleren dan kan gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld plaatsvinden (zie annuleringsvoorwaarden). De stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de reizen.

 

Annuleringsvoorwaarden Reizen

Bij annulering is de deelnemer verschuldigd:

-tot 6 weken voor de vertrekdag: 10% van het cursusgeld
-vanaf 6 tot 4 weken voor de vertrekdag: 35%
-vanaf 4 tot 2 weken voor de vertrekdag: 50 %
-vanaf 2 weken tot de vertrekdag: 75 %
-op de vertrekdag of later: het volledige cursusbedrag