Art Update


Atelier met kruk

Als een schildergod zetelt hij op  zijn Olympus, oud en gebrekkig maar nog altijd in de ban van de kunst. Het object van zijn begeerte hangt voor hem: een doek met de romp van een naakt, wellustig zwierend aan de muur.

Ger Lataster is geboren in 1920, toen hij Atelier met kruk schilderde was hij 84 jaar. Het is een verbluffend vitaal schilderij. Wars van iedere poging tot behagen dringt de schilder rechtstreeks tot de kern door. Links het doek, in het midden de kruk en rechts de schilder, in een paar elementaire maar rake streken neergezet als tekens die oplossen in de picturale ruimte. Het onderwerp en de manier waarop het geschilderd is zijn volledig een, alles draait om de schilderkunst zelf.

Aanstaande vrijdag zal ik bij de opening van een tentoonstelling van zijn werk in de Barbarakerk in Culemborg, Lataster proberen te eren als de kunstenaar die hij is. De schilder pur sang, van het soort dat steeds zeldzamer wordt. Als de kunstenaar voor wie leven en kunst één is en die bij alles wat hij doet het noodzakelijkerwijs over zichzelf heeft. Als de oude schilder ook voor wie – net als bijvoorbeeld Picasso – er uiteindelijk maar één onderwerp overblijft: de creatieve impuls als de motor van het leven. Schilderen is net zoiets als de liefde bedrijven, met het doek als het lichaam van de vrouw.

Wat je je ook realiseert is dat Lataster een van de laatste grootheden is uit de generatie die direct na de oorlog naar voren trad. Toen de wereld in puin lag, het hele erfgoed van de westerse cultuur bezoedeld was en de kunst op zoek ging naar een geheel nieuw begin. Toen de schilders teruggrepen op de taal van de kindertekening, inspiratie vonden in de kunst van verre en primitieve culturen en groeven in de diepste lagen van het collectieve bewustzijn. Toen grootheden naar voren traden als Karel Appel en Willem de Kooning, schilders die als nooit eerder  – en wellicht ook nooit later – aan een spontaan neergezette vlek een grote betekenis en urgentie wisten mee te geven.

Zo’n schilder is Ger Lataster, 90 jaar oud inmiddels. Wie hem en zijn werk wil zien en eren: vrijdag a.s. om 19.00 uur in de Grote of Sint Barbarakerk in Culemborg.