Art Update


Danh Vo: Slip of the Tongue

Danh Vo, Zonder titel, 2008

Het ligt erbij als iets dat zomaar ergens is achtergelaten. Pas als je goed kijkt zie je wat het is: een reistas met fragment van een houten heiligenbeeld.
Veel van de werken op de tentoonstelling hebben deze terloopsheid. Alsof of het ook iets anders had kunnen zijn. Bescheiden van afmetingen staan of hangen ze een beetje verloren in de ruimte, ergens op de muur of juist midden in de leegte. Alle nadrukkelijkheid is vermeden. Wat niet wil zeggen dat er geen samenhang is. Lopend van het ene kunstwerk naar het andere ontdek je talloze verbanden. Maar het mooie is dat deze open blijven en op zuiver informele wijze functioneren. Hoe of wat is uiteindelijk aan jou. Slip of the Tongue, de tentoonstelling die Danh Vo in de Punta della Dogana inrichtte, is in de eerste paats een uitnodiging om je eigen verhaal te maken. Heel bevrijdend, je voelt het meteen.
Danh Vo. De ster van de Deense Vietnamees is al een aantal jaren rijzende. In Venetië ontpopt hij zich als een van de gezichtsbepalende kunstenaars van nu. Hij is niet alleen de grote man achter de tentoonstelling in de Punta – de show die je móet zien – maar ook de officiële vertegenwoordiger van Denemarken op de Biënnale.

Het feit alleen al dat hij vrienden en collega’s bij zijn tentoonstelling betrekt en hun werk een even belangrijke plaats toekent als aan dat van hemzelf. Daarbij verschillen in kwaliteit en visie op de koop toe nemend. Maar ook dat hij evenveel uit het verleden als het heden put. Middeleeuwse miniaturen, renaissanceschilderijen, negentiende-eeuwse foto’s, ze maken allemaal deel uit van een wonderlijk veelzijdig en uiterst geestrijk geheel. Niet hun historische context is interessant maar wat ze te bieden hebben als spiegel van de persoonlijke ervaringswereld.
Dat laatste raakt wellicht aan de kern van deze fascinerende tentoonstelling: het besef dat in een werkelijkheid die zich aan elke analyse onttrekt, in een bestaan dat diffuus en ongrijpbaar is, alles weer persoonlijk is geworden. De geschiedenis, de politiek, de wereld, de kunst. Alles.
Voor wie er meer over wil weten: Flash Art wijdde er een mooi artikel aan.

Slip of the Tongue, Collectie Pinault, Punta della Dogana, Venetië, tot 13 december