Art Update


David Bade, beelden in de maak

Over beelddrift gesproken, David Bade kan er ook wat van! Hij poept het er zó uit, zegt-ie zelf. Elke dag weer. En ‘s morgens op de WC komen de beste ideeën. Kunst is zoiets als eten en ademen, zonder kun je niet leven. En waar het allemaal om gaat? Uiteindelijk maar om één ding: liefde als het enig mogelijke antwoord op de chaos en de verwarring.

Een van de recente werken in het GEM heet De Patatgeneratie. Net als de meeste werken op de tentoonstelling een ronduit bizarre constructie. Wat moet je met een gigantische omgekeerde frietzak boven een preekstoel met daarop weer alle mogelijke objecten, teksten en tekeningen? Klik op de titel en kijk en luister naar de kunstenaar zelf!

Filmpjes als deze zijn er een hele reeks en wie de moeite neemt er een paar van te bekijken wordt vanzelf meegevoerd, misschien meer nog door persoon van David Bade dan door de beeldenstroom die hij voortbrengt. Meteen wordt ook duidelijk hoezeer deze twee één zijn.

David Bade, Het beeld dat nog gemaakt moet worden, 2007

De titel van een van de werken kan gelezen worden als een beginselverklaring: Het beeld dat nog gemaakt moet worden. De boodschap is duidelijk: David Bade wil geen kant en klare producten leveren maar voedsel voor de verbeelding. Dat is ook de opzet van de tentoonstelling. De kunstwerken worden getoond als illustratie van het proces waar ze uit voortkomen. Om dit te bereiken is het gigantische depot van de kunstenaar naar het museum versleept en hier in één grote, over drie verdiepingen uitgespreide installatie uitgestald. Boven, in de zaal waar je binnenkomt, zijn de werken nog min of meer in autonome gedaante te zien. Via een ronduit duizelingwekkende presentatie op de tussenverdieping kom je onder in de kelder uit bij wat misschien het beste beschreven kan worden als de oersoep van de kunst: één grote maalstroom van alle mogelijke materialen, objecten en beelden.

tekeningen en schilderijen van David Bade in het GEM

Als je van dit alles enigszins bekomen bent, vergeet dan niet de catalogus te kopen om bij thuiskomst rustig op de bank te kunnen constateren dat David Bade prachtige schilderijen, tekeningen en sculpturen maakt!

David Bade, The Catch of the Day, t/m 27 juni, GEM Den Haag