Art Update


De doeken en dozen van Klaas Kloosterboer

Zijn werk heeft niets te maken met de metafysica van Mondriaan. Ook het purisme van Judd is hem vreemd. En toch staat hij helemaal in één lijn met de grote abstracten van de twintigste eeuw. Met kunstenaars die zich, net als hij, volledig richtten op de taal en de middelen van hun vak.

Klaas Kloosterboer is een pure schilder. Van een soort die zeldzaam geworden is en die alleen al om die reden gekoesterd moet worden.

De meest recente publicatie over zijn werk is getiteld AT THE STUDIO. Een catalogus met vrijwel niets anders dan foto’s van de werken op het atelier van de kunstenaar. Het tekstuele deel beperkt zich tot de vier ‘regels’ van de kunstenaar zelf en een even compacte als verhelderende beschouwing van galerist Kees van Gelder.

De vier ‘regels’ zijn de volgende

Zijn en doen vallen niet samen

Daden van betekenis zijn geacteerde daden

De ander weet meer, ziet meer, voelt meer dan ikzelf

Het werk doet er niet toe

Al bladerend raak je vanzelf in de ban. Op een of andere manier klopt het allemaal. En meer dan dat. Je voelt de kracht van een schilderkunst die teruggebracht is tot dat wat het in essentie is: het aanbrengen van verf en kleur op een oppervlak. Als een bewuste, concrete daad. Een betekenisvolle daad inderdaad die niet alleen een kunstwerk voortbrengt maar dit ook van een onderwerp voorziet. Het enig mogelijke onderwerp.

Je zou het ook zo kunnen zeggen: het kunstwerk komt voort uit een gedramatiseerde handeling en doet hiervan verslag. Verf, kleur, materiaal en formaat zijn hierbij de belangrijkste dramatische middelen. Neem een schilderij als hierboven, uit 2010, met als titel 10144. Natuurlijk, het is al eerder gedaan. Maar wat je je ook meteen realiseert is: nog nooit zó. Zó ingetogen en helder tegelijk. Monumentaal én terloops.

Eenvoudiger kan bijna niet. Alleen in deze volgorde klopt het. Alles is wetmatig en tegelijkertijd zit het vol met leven, met drama, poëzie, openbaring, alles wat de toeschouwer zich maar kan wensen.

En dan ook nog die dozen. Alsof de vrije vlucht van de verbeelding aan banden moet worden gelegd om terug te keren naar wat het werk in de meest feitelijke zin is: vier via kartonnen sjablonen opgebrachte cirkels in primaire kleuren.

Prachtig.

Klaas Kloosterboer wordt vertegenwoordigd door galerie Kees van Gelder.