Art Update


Een zomer met Anton Henning

Als rekwisieten van een circusvoorstelling staan ze op hun sokkels, de kubusschilderijen van Anton Henning. Beschilderd met stoelen, blauwe Magritteluchten, Picassosculpturen, zeventiende-eeuwse portretten of met het overal weer terugkerende decoratieve golfpatroon dat de schilder als handelsmerk gebruikt. Allemaal even herkenbaar als verwisselbaar en toch op een vreemde manier betekenisvol.

De ‘dozen’ horen bij de grote installatie die het hart vormt van de tentoonstelling in Museum De Pont. Oase is de titel. Een typische Henning-werk: groot, bizar, provocerend en soms ook heel irritant maar met dat alles een onweerstaanbare uitnodiging om te kijken. Wie hierop ingaat komt terecht in een beeldwereld waarin het onderscheid tussen verpakking en inhoud soms volledig lijkt opgeheven. De objecten op de sokkels – die de eigenlijke kunstwerken zouden moeten zijn – blijken bij nader inzien toch vooral het noodzakelijke voorwendsel om mooie sokkels te maken. Deze vormen een abstracte beeldengroep die op zijn beurt weer de reden van het bestaan is van het kleurige tapijt.

In de aanpalende ruimte laat Henning zich van een heel andere kant zien. Hier geen provocerende bad art maar de proeve van een groot technisch en esthetisch meesterschap. En toch ook weer honderd procent Henning, al was het maar vanwege het gegeven dat aan vrijwel alle werken de titel Pin Up is toegevoegd, of het nu om een klassieke academische tekening gaat, een decoratieve knipselcompositie of een abstracte ceramische sculptuur. Een titel overigens die weer perfect past bij werk waarin citaten uit de geschiedenis van de kunst zijn omgezet in platte, veruiterlijkte clichés.

Ook hier weer zijn verpakking en inhoud niet van elkaar te scheiden en ook hier weer komt Henning zelf iedere keer weer vrolijk tussenbeide met zijn golfpatronen, de stempel of identiteit die louter de herkenbaarheid dient maar geen enkele betekenis toevoegt. Langzamerhand worden de regels van het spel duidelijk. Alles draait om verleiding, om het prikkelen van de verbeelding. De kunstenaar is de virtuoze illusionist die zich in dienst stelt van een kunstminnend publiek dat primair komt voor een intense kijkervaring.