Art Update


Hedge House

 

De kippen lopen er in en uit en het staat tussen de fruitbomen maar verder is het Hedge House honderd procent een tempel voor de kunst.
Een tempeltje moet ik zeggen. Een modernistisch kleinood, niet groot maar wel groots. Alleen al hoe de ruimte zich ontvouwt! Via de monumentale trap daal je af naar een betonnen kubus met bovenlichten. Om via twee knikken uit te komen bij een wat lagere ruimte met een groot zijlicht dat uitkijkt op een verzonken binnenplaats. Subtiele architectuur waarin met minimale middelen een maximale rijkdom en variatie is bereikt.
Wiel Arets ontwierp het zo’n vijftien jaar geleden in opdracht van verzamelaars Jo en Marlies Eyck. Puttend uit hun rijke collectie richtten zij er telkens weer nieuwe tentoonstellingen in. Van minimale en conceptuele kunst uit de tijd dat de basis van de collectie werd gelegd, tot het werk van kunstenaars van nu. Fraaie kunst op een unieke plek waar je ook nog eens als een gast werd ontvangen.
Dat alles dreigde te verdwijnen. De jaren begonnen te tellen, de last van een gestaag toenemende bezoekersstroom werd te zwaar. Een sluiting leek onontkoombaar. Totdat in het afgelopen jaar door een bundeling van krachten een oplossing is gevonden.

Bonnefanten Hedge House Foundation heet het nu officieel. Het Bonnefantenmuseum kocht met hulp van de provincie de collectie, er werd een stichting in het leven geroepen en gisteren werd het ‘nieuwe’ Hedge House geopend met A Battle for Narrative.
Een kleine, mooie expositie die hier ook thematisch helemaal op z’n plek is. Enkele grote namen uit de gloriedagen van de minimale en de conceptuele kunst – Mario Mertz, Donald Judd, Jan Dibbets – ontmoeten jonge kunstenaars als Navid Nuur en David Jablonowski. Wat blijkt is dat het ideaal van zuivere of autonome kunst nog altijd actueel is maar dat dit inmiddels wel op een veel lichtere, speelsere manier wordt beleden. Lees mijn vorige post nog even en je hebt een schets van de grotere historische achtergronden.
Ga vooral ook naar Wijlre. Aan de vele redenen voor een bezoek aan Zuid-Limburg is een hele goede toegevoegd.

A Battle for Narrative, Hedge House, Kasteel Wijlre, tot 28 oktober