Art Update


Jeff Wall in Bozar

Zojuist binnen gekregen, de catalogus van de Jeff Wall-tentoonstelling in Brussel. Een fraaie publicatie naar aanleiding van de grote overzichtstentoonstelling van de kunstenaar die als geen ander staat voor de emancipatie van de fotografie. Hij was het die ons leerde naar een foto als een geconstrueerd beeld te kijken, hij was het ook die daarbij behorende formele en technische middelen in stelling bracht. En dat alles nog voordat de bekende namen van de Düsseldorfer Schule naar voren traden (zie ook Thomas Struth) om de spectaculaire triomf van de kunstfotografie te vieren.

Wall, Jeff, 1979, Picture for Women

The Crooked Path is de titel van een tentoonstelling die niet alleen een overzicht biedt van een rijk en groot oeuvre maar dit ook plaatst in een context. De kunstenaar zelf heeft een groot aandeel gehad aan de opzet ervan, met als resultaat een bijzonder rijk en goed gedocumenteerd geheel van teksten en beelden. Wie waren zijn voorbeelden, hoe keek hij naar eigentijdse kunstenaars, welke schrijvers las hij? En vooral ook, hoe ontwikkelde hij zijn eigen, zo bijzondere zienswijze?

In Brussel wordt het allemaal breed uit de doeken gedaan. Belangrijke werken uit alle fasen zijn bijeengebracht. Van de allereerste grote werken als Picture for Women uit 1979, via de klassieke lichtbakcomposities uit de jaren tachtig als Mimic en The Storyteller, tot aan de grote recente zwartwitprints. Dat alles gepresenteerd naast beroemde werken van grootheden als Helen Levitt, Marcel Duchamp of Christopher Williams.

Jeff Wall, The Crooked Path, Bozar Brussel, tot 11 sept

Wall, Jeff, 1986, The Storyteller