Art Update


Mr. Turner

William Turner, Het slavenschip, 1840

William Turner, Het slavenschip, 1840

Over Mr. Turner valt heel veel te zeggen. Als film, als tijdsdocument, als verhaal, maar vooral ook als ode aan de schilderkunst. In alle lof die Mike Leigh voor zijn tweeënhalf uur durende biopic oogst zou dat wat mij betreft veel meer aandacht mogen krijgen: hoe de cineast schilderkunst tot leven weet te brengen, niet alleen door hautnah op de kunstenaar te filmen, maar ook door ons via de camera met zijn ogen te laten kijken.
Als persoon isTurner knorrig en stuurs, ongemanierd, soms op het dierlijke af. Een eigenzinnige geest die zich heeft bevrijd uit het keurslijf van een eeuwenoude orde en die lak heeft aan conventies. De wereld is van hem en de natuur is de spiegel van zijn gemoed. Echter, de vrijheden en mogelijkheden die zijn tijd hem biedt stellen hem ook bloot aan diepe twijfels.  Zijn famous last words  – The sun is god! – suggereren dat het in heel die grootse artistieke onderneming waar hij zijn leven aan wijdde, uiteindelijk maar om één ding te doen was: op hoogst persoonlijke wijze een antwoord te formuleren op de grote vragen van het bestaan. Even was er een tijd dat dat een reële mogelijkheid leek, toen de moderne wereld nog jong was en onwetend van alles wat haar te wachten stond.
Op 23 december en 6 januari geef ik voor Natlab een inleiding op de film. Mr. Turner in breder perspectief en een toelichting op de belangrijke momenten, kunstwerken en personen die de revue passeren.

23 december en 6 januari, Mr. Turner, inleiding, Natlab Eindhoven, kaarten à € 5,- bij Natlab, klik hier voor tickets en meer informatie, www.natlab.nl