Art Update


Pek en veren

 

Zwervers, randfiguren en dronkelappen. In alle soorten en variaties. Goeroes en mystici, in zichzelf gekeerde zombies. Verstotenen en ontspoorden. Met andere woorden het hele volkje dat de beschaafde wereld de rug toekeert en een spiegel voorhoudt.

Getooid in de outfit van archaïsche cultusobjecten gecombineerd met de parafernalia van het straatleven: kleurige bierdoppen, kralen en scherven. Vaak ook uitgevoerd in een zwaar impasto van verf en veren. Alsof ze de wereld te schande hebben gemaakt.

En dat alles in handen van een uiterst bekwaam schilder, Rik Meijers.

Al een twintig jaar inmiddels werkt hij aan een compact oeuvre dat inzoomt op het ‘echte’ leven. Gebruik makend van uiteenlopende bronnen – van platenhoezen tot volkskunst, van religieuze voorstellingen tot outsider art – onderzoekt hij de diepere krochten van het collectieve bewustzijn. En koppelt daarbij een indringende visie op het bestaan aan de louterende kracht van echte schilderkunst.

Onweerstaanbaar. Niet alleen omdat het zo goed gedaan is maar vooral ook omdat de schilder je binnen voert in een werkelijkheid die van alle tijden en van iedereen is. Rauw maar wel echt en invoelbaar.

Niet lang over praten, gewoon gaan kijken. In het Bonnefantenmuseum in Maastricht, tot 3 juli.