Art Update


Picasso in Parijs

Pablo Picasso, Portrait de Marie-Thérèse, 1937, detail

Na meer dan vijf jaar voor publiek gesloten te zijn geweest opent het Musée Picasso vandaag weer zijn deuren. Volledig verbouwd, aangepast aan de eisen van de tijd en – het belangrijkste – met een hele nieuwe inrichting van de collectie. Naar verluid meer uitnodigend tot kijken, dieper ingaand op het scheppingsproces dat aan de afzonderlijke werken ten grondslag ligt. Picasso niet zozeer als de schildersgod maar meer als de bezeten werker die hij óók was, de kunstenaar die eindeloos bleef zoeken en die in elke fase van zijn vijfenzeventig-jarige carrière zichzelf weer nieuwe doelen stelde.
Na vijf jaar is het beeld misschien enigszins vervaagd, maar het Musée Picasso is in veel opzichten uniek. Niet alleen als het om de schilder zelf gaat – geen van de andere Picasso-musea kan ook maar in de verste verte tippen aan dat van Parijs – maar ook in breder perspectief. Waar vind je een oeuvre-overzicht van een grootheid uit de kunstgeschiedenis dat zó compleet is, zo’n dichtheid aan kwaliteit heeft? De vraag die hier vanzelf op volgt: is er überhaupt wel een vergelijkbare grootheid?
Binnenkort ga ik kijken. Wát ik ga zien weet ik al, maar niet hóe. En sowieso, de grote kracht van het werk is dat je er telkens weer nieuwe kanten aan ontdekt, nieuwe verbanden, nieuwe interpretaties. Het kijken ernaar houdt nooit op. Hoe dat kan? Ik denk omdat Picasso als geen ander wist door te dringen tot de paradoxen van het bestaan. Het verhevene en het absurde wist te verenigen, of – verwarrender nog – soms ook gewelddadigheid en schoonheid. Het is kunst waar je nooit mee klaar bent, die telkens weer alles openbreekt en dat met de inzet van een adembenemend plastisch vermogen.
Het duurt nog even maar wie wil kan mee. De Picasso-reis in het najaar van 2015 – van 1 t/m 4 september – is al volgeboekt, maar inmiddels is er aansluitend een tweede reis gepland, van 6 t/m 9 september. Klik hier voor inschrijving of informatie.

Musée Picasso, Parijs, vanaf 25 oktober / Picasso in Parijs, 6 t/m 9 september 2015