Art Update


Ryan Gander in Boymans

“You should never let the truth get in the way of a good story” was het advies dat Ian Gander zijn zoon ooit gaf. Met zo’n vader heb je weinig keus, je wordt óf schrijver óf kunstenaar. Of misschien ook wel allebei. Dit laatste is inderdaad van toepassing op Ryan Gander, een jonge, zeer geestrijke kunstenaar die met zijn conceptuele werken exposeert in Museum Boymans.

In  de even fraai als bijzonder vormgegeven catalogus wordt elk afzonderlijk werk getoond op een foto op een uitklappagina die al een venster opent en waarop, in gesloten toestand, naast titel en jaartal ook de ontstaansgeschiedenis en de gedachten achter het werk beschreven worden. De boodschap is duidelijk: het werk van Ryan Gander is in de eerste plaats een idee, of, zo je wilt, een beeldend verhaal. 

Neem een werk uit 2008: A sheet of paper on which I was to draw, as it slipped from my table and fell to the floor. De titel vertelt eigenlijk al het hele verhaal. De uitvoering bestaat uit honderd kristallen bollen van 15 cm in doorsnee, verspreid over de vloer van de tentoonstellingruimte. Elke bol bevat het model van een blad papier dat in de vlucht is gevangen. Eeuwig zwevend tussen hemel en aarde, honderd maal vermenigvuldigd en gevat in stralende bollen die als dauwdruppels op de grond liggen: een subliem beeld van een subliem moment. De kunstenaar zat aan tafel, wilde net iets op papier zetten toen het blad wegschoot en van de tafel gleed. Op dat ene ondeelbare moment ontstond, geheel onverwacht, een nieuw beeld van ongekende schoonheid. Een goed verhaal, Ryans vader kan tevreden zijn.