Tag: SM’s

Thom Puckey

Verandering en continuïteit. Is dat niet een van de grote thema’s die aan alle kunst ten grondslag ligt? Wie er een originele […]