Art Update


The Academy of Tal R


Als er iets is dat de kunst van nu onderscheidt is het wel dat alles kan. In een platte wereld waarin overgeleverde kaders en het daarbij behorend gezag steeds verder verbrokkelen, is ook in de kunst alle orde en hiërarchie weggevallen.
De Deense schilder Tal R vaart er wel bij. Op zijn tentoonstelling in Boijmans staan de meeste doeken in rijen boven elkaar tegen de muur. Kies maar uit, als toeschouwer ben je net zo vrij als de kunstenaar zelf.
Alle mogelijke stijlen zijn door elkaar gebruikt. Tal R is een ware artistieke omnivoor die zich vrijelijk toe-eigent wat van zijn gading is: de beeldwereld van alledag evengoed als die van oude en verre werelden. De enige constante bij dit alles is zijn artistieke temperament, de pure drive van het schilderen. En dat kan hij als geen ander. Ook als hij uit het werk van de groten van de moderne kunst put, blijft het stempel van zijn talent zichtbaar en voelbaar. Heel sterk.
Maar het gaat niet alleen om vrijheid. Wat de tentoonstelling vooral zo goed maakt is dat je bij alles wat je ziet de innerlijke noodzaak voelt om het zó te doen. Dat alles al is gedaan wil niet zeggen dat schilderen iets vrijblijvends is geworden. Integendeel, juist nu alle houvast is weggevallen en je je nergens meer kunt verstoppen moet je het helemaal uit jezelf halen. The Academy of Tal R is evenveel een levensles als een schilderschool.

The Academy of Tal R is een van de tentoonstellingen die ik vanaf zondag 29 oktober op mijn Art Update-lezing bespreek. Met ook nog:
Sky Mirror (For Hendrik), Museum De Pont
Wanderlust, Koen Vermeule, Kunsthal
Het goede moment, Anton Heyboer, Gemeentemuseum
Verzameling Jacques & Miny Desfauwes, Bonnefantenmuseum
Vuur, Maria Roosen, KAdE
WeerZien, Museum De Pont

Klik hier voor meer informatie over de Art Update-lezingen