Theatercollege

Verloren in de wereld

theatercollege van Jan Ezendam en Ko van Dun

In de theatercolleges die ik samen met docent en pianist Jan Ezendam presenteer gaan de werelden van kunst en muziek naadloos in elkaar over. Telkens staat er een specifieke periode centraal, zoals
‘Parijs 1900’, over de doorbraak van de modernen in de jaren rond de eeuwwisseling,
en ‘Verloren in de wereld’, over de romantiek in de vroege 19e eeuw.

Kijk voor een indruk naar bovenstaande video met enkele fragmenten van ‘Verloren in de wereld’,
opgenomen in Natlab Eindhoven in september 2023.

In de opzet van onze theatercolleges staan drie gedachten voorop:

  • Grensverkeer
    de kunstdisciplines zijn voortdurend in interactie
  • Beleving
    ervaren, ontdekken en educatie vervloeien met elkaar
  • Reflectie
    het historisch narratief wordt verbonden met de wereld van nu

We vertellen verhalen, bespreken kunstwerken, brengen (live)muziek ten gehore en schetsen pakkende beelden van een wereld die in korte tijd grote veranderingen onderging.

Op dit moment zijn we bezig met de programmering voor het najaar van 2024. Zodra er meer bekend is verschijnt op deze pagina alle informatie.

Nu al meer weten? Of voor nader overleg:
Email naar: info@kovandun.nl of janezendam@icloud.com
Bellen kan ook: Jan Ezendam 06 28 42 63 94, Ko van Dun 06 46 16 12 98

Ko van Dun is vrijgevestigd docent kunst- en cultuurgeschiedenis.
Behalve als docent die via zijn eigen stichting cursussen en lezingen presenteert, is hij actief als spreker, recensent, schrijver en adviseur voor onder andere: Maastricht University, omroep L1 en de Rabobank.

Jan Ezendam is een musicus met een brede beroepspraktijk.
Afgelopen jaren is hij actief als pianist, dirigent, componist en docent harmonie & analyse aan het Conservatorium Maastricht; tevens als bestuurslid van de vereniging voor Muziektheorie en gastdocent aan muziekopleidingen zoals in Rome , Pordenone, Livorno, Linz , Poznan, Cluj, en diverse Conservatoria in Nederland. Regelmatig treedt hij op in theatercolleges en geeft hij muzieklezingen.